Toxoplasmas & Chlamydophila sp.

Artikelnummer: BIG-50FTC210
Artikelname: Toxoplasmas & Chlamydophila sp.
Artikelnummer: BIG-50FTC210
Hersteller Artikelnummer: 50FTC210
Alternativnummer: BIG-50FTC210
Hersteller: Biogal
Kategorie: Kits/Assays
Feline Toxoplasma & Chlamydophila Antibody Test Kit